بر جور اى ورلد أف واركرافت مستس أف بندرية جرتيتمنت طلشرجذ لإنستلور د ورلد أف واركرافت سر http://blackdragon-project.net/wow/je-veux-jouer-blizz.html أن فيس ورلد أف واركرافت مستس أف بندرية إنستلر فى سر http://www.mist-eria.com/site/ قرر أن كمبت سر مست اريا أبرص كليك سر نص راجيندر بر تلشرجر WoW_MOP_Mist_eria.exe أن فيس تلشرجر ات إنستلر سر فتره بيسي ال فوت تجرس أتلسر WoW_MOP_Mist_eria.exe بر جور جرتيتمنت اى ورلد أف واركرافت مستس أف بندرية فيلا مينتننت ط بيكس جور جرتيتمنت اى ورلد أف واركرافت مستس أف بندرية سر مست اريا ‡
Tu aimeras surement : salut tout le monde J'ai 3 parodie politique pour vous parodie politique une de nicolas sarkozy a dit pour votre santé arrêtez de vous comparer aux autres en toutes circonstances est un atout majeur pour réussir a vivre heureux ‡ parodie politique 2 de nicolas sarkozy a dit L'Univers a toujours existé et existera toujours Parce Qu'on trouvera toujours plus grand dans l'infiniment grand et Parce Qu'on trouvera toujours plus petit dans l'infiniment petit car rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau chimiquement pour se réincarner pour toujours et immortellement ‡ parodie politique 3 de francois hollande a dit le changement c'est maintenant pour le bien c'est la paix pour le mal c'est la guerre ‡