كمنت سإنرجسترر سر لفيستريم بر قرر أن شين د تلفسين إن ديركت سكند لايف إن فرنسيس بر لص نلس ?
Tu aimeras surement : tous les mot sont déjà écrit dans la tête dans les étoiles ‡